Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kazancı Hukuk Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 101

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Idari işlemlerin yokluğunun tespitinde görevli yargı düzeni

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
890
DOI :
Özet Türkçe :

Adli yargının ve idari yargının önüne gelen davalarda, idare tarafından tesis edilen işlemlerin hukuki geçerliliğini ve mevcudiyetini inceledikleri görülmektedir. Ancak, aynı konudaki bu tür incelemelerin ve dolayısıyla bu inceleme sonucu tesis edilen kararların birbirleriyle çelişkili olduğu görülmektedir. Çalışmamızda bu kapsamda söz konusu kararların hangi gerekçelerle tesis edil-diğine yer verilmiş olup, bu gerekçeler incelenerek, yok hükmündeki işleme ve bu işlemlerin sonuçlarına, yokluğun hangi yargı düzenince karara bağlandığına; bu durum sonucunda uygulamada yaşanan sorunlara ve çözüm önerisine yer verilmiş-tir.

Özet İngilizce :

The validity and existence of the legal proceedings that may be instituted by the administration is viewed, in administrative and civil judicial proceedings. But, on the same subject which was established as a result of such investigations and therefore the decisions of this review appears to be contradictory to each other. In some cases, the absence of administrative procedures established by the judicial system in both cases that require the determination of the non-jurisdiction decisions can be seen. In our study, these court decisions, the legal ground of decisions are mentioned and examined, nullity and its results, judicial bodies in charge determining the nullity, problems of these cases in execution and the solutions are subjected.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :