Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kazancı Hukuk Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 99

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

5237 sayılı türk ceza kanunu’nun yeni 252. maddesi ve özel sektörde rüşvet

Yazar kurumları :
Galatasaray Üniversitesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
671
DOI :
Özet Türkçe :

Rüşvet, yolsuzluğun en somut örneklerinden bir tanesidir. Geleneksel olarak kamu sektörünü ve kamu idaresini ilgilendirmekle birlikte günümüzde özel sek-törde de rüşvet cezalandırılmaktadır. TCK m. 252 de bu anlayışla hazırlanmış ve daha sonra da değiştirilmiştir. Bu çalışmada genel olarak rüşvet suçunun incelenmesinin ötesinde özellikle 6352 sayılı yasayla yapılan değişikliğin ardından 252. maddenin özel sektördeki rüşvet suçlarını ne ölçüde cezalandırabildiği tartışılmaktadır. Bunu yaparken de Türkiye'nin bağlı olduğu uluslararası yükümlülükler dikkate alınmaktadır.

Özet İngilizce :

Bribery is one the most significative examples of corruption. Even if it tradi-tionally bears on the public sector, bribery in private sector is also criminalised and punished today. The Article 252 of the Turkish Penal Code has been regu-lated and then modified along the same line. This work especially deals with the extent to which the new Article 252 criminalises bribery crimes in private sector after the modification made by the law n. 6352 apart from studying in general terms this Article. In this context, international obligations, which engage Turkey, are considered.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :