Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

What is this thing called love? a gender implication of the ontologico-epistemic status of love in an african traditional marriage system

Yazarlar :
Yazar kurumları :
University of Ibadan1
Görüntülenme :
293
DOI :
Özet Türkçe :

Though its actual nature and content remain debatable, the importance of love in human relations is indubitable. This paper attempts an exploration of the phenomenon of love in the institution of marriage in Esan traditional culture. The paper raises a fundamental question as to the status of love in marriage among these people. The question is directed at either the reality or ontology of love or the epistemic content. In other words, the question is, is there love in Esan traditional marriage system? If there is none, then it is an ontological issue. And if there is, with what epistemological framework can it be accessed? This is an epistemological question. To this end, the paper employs what could be regarded as a working definition of love which could include notions such as commitment, care, intimacy, and self-giving. With this understanding, the paper interrogates the doctrine of love among the Esan people and sets out how gender is implicated in the conception of love and marriage in traditional Esan society.

Özet İngilizce :

Gerçek doğası ve içeriği kuşkulu olsa bile, insan ilişkilerinde sevginin önemi şüphe götürmez. Bu makale, geleneksel Esan kültürünün evlilik kurumunda sevgi fenomeninin bir incelemesini denemektedir. Makale, bu insanlar arasında sevginin evlilikteki konumuna yönelik temel bir soruyu gündeme getirmektedir. Soru, sevginin ya gerçekliğine ya da ontolojisine ya da epistemik içeriğe yöneliktir. Diğer bir deyişle, soru: “Geleneksel Esan kültürünün evlilik sisteminde sevgi var mıdır?” şeklindedir. Eğer yoksa o halde bu, ontolojik bir meseldir. Ve eğer varsa o halde ona hangi epistemolojik çerçeveden ulaşılabilir? Bu epistemolojik bir sorudur. Bu amaçla makale, özveri, samimiyet, ilgi ve bağlılık gibi kavramları da içeren sevginin işleyen bir tanımı olarak değerlendirilebilecek olan şeyi kullanıma sokacaktır. Bu anlayışla birlikte makale, Esan halkı arasında sevgi doktrinini sorgulamakta ve geleneksel Esan toplumunda sevgi ve evlilik kavrayışlarında cinsiyetin nasıl içerildiğini göstermektedir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :