Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The problem of nihilism in modern political philosophy: a nietzschean discussion

Yazarlar :
Yazar kurumları :
U.Ü. İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
286
DOI :
Özet Türkçe :

This study defends the thesis that nihilism is a central problem of contemporary political philosophy and that in order to overcome this problem, Nietzschean thought can provide significant leverage. We address our study in a Nietzschean manner because Nietzsche considers the problem of modernism as a problem of nihilism, and accordingly, he regards ―the modern era‖ as an era in which nihilism appears. On the other hand, Nietzsche’s philosophical thoughts, which suggest a chance to overcome nihilism, are significant for understanding problems of contemporary political philosophy.

Özet İngilizce :

 Bu çalışma, nihilizmin, çağdaş politik felsefenin merkezi bir sorunu olduğu ve bu sorunun üstesinden gelmede Nietzscheci düşüncenin önemli açılımlar sağlayabileceği tezini savunmayı amaçlamaktadır. Nietzsche’nin modernizm sorununu bir nihilizm sorunu olarak görmesi ve buna bağlı olarak da ―modern dönemi‖ nihilizmin tezahür ettiği (açık hale geldiği) bir dönem olarak telakki etmesi, çalışmamızın Nietzscheci bir tartışma bağlamında yürütülmesinin sebebidir. Öte yandan Nietzsche’nin felsefî düşünceleri de, nihilizmin üstesinden gelmeye yönelik içerimleri nedeniyle, çağdaş politik felsefenin sorunlarını anlamak açısından son derece önemlidir

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :