Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Metafiziğin dili: dilin ġiddeti -derrida’nın ‘şiddet ve metafizik’ metni bağlamında ġiddet-siz’liğin olanağının ġncelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi DTCF, Felsefe Bölümü1
Görüntülenme :
504
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalıĢmada şiddet ve dil arasındaki kökensel iliĢki Derrida‟nın Şiddet ve Metafizik adlı metni üzerinden incelenecektir. Bu inceleme özellikle „başka‟ya karĢı olan Ģiddetin bir olumsallık mı yoksa bir zorunluluk mu olduğu sorusunun yanıtını ve eğer yanıt „bir olumsallık‟ ise Ģiddetsizliğin olanaklılığını açığa çıkarmayı amaçlamaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this paper the roots of relation between violence and language will investigate in the context of Derrida‟s study, Violence and Metaphysics. This investigation specially aims to reveal the answer of this question: Is violence against to the other a contingency or a necessity? And also if it is a contingency, this study aims to reveal the possibility of non-violence.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :