Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küreselleşme, postmodernizm ve siyasal islam

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
389
DOI :
Özet Türkçe :

Yazıda 1980’lerden sonra dünyada ve Türkiye’de yaşanan siyasal değişim ele alınmaktadır. Bu inceleme üç temel kavram aracılığıyla yapılmaktadır: küreselleşme, postmodernizm ve siyasal İslam. Bu inceleme çerçevesinde, 80’lere kadar geçerli olmuş ekonomik, siyasi ve ideolojik söylemlerin eskimeye yüz tuttuğu, hemen hemen tüm egemen düşünme biçimlerinin ters yüz edildiği -küreselleşme olarak tarif edilen - bu yeni süreçte geçerli olan postmodernist söylem ile yeni siyaset sahnesindeki en etkili siyasal hareketlerden biri olarak yorumlanabilecek İslami hareket arasındaki ilişki sorgulanmıştır. Bu sorgulama sonucunda postmodernist ve İslamcı söylem arasındaki benzerlikler ve farklılıklar gösterilmiş ve son olarak iki söylem türünün şu anki durumları değerlendirilmiştir.

Özet İngilizce :

In the article, the political change after 1980’s in the world and Turkey has been treated. This investigation is made by using three fundamental concepts: globalisation, postmodernism and political Islam. In the framework of this investigation, the relation between the postmodernist discourse being valid in this new process - called as globalisation -, in which valid discourses that belong to economic, political and ideological fields until 80’s have been becoming out of date and all dominant thinking forms have been almost inverted, and Islamic movement interpreted as one of the influential political movements in the new political area has been elucidated. In relation to this query, the similarities and differences between postmodernist discourse and Islamic discourse have been shown and at last, the current positions of these two discourses have been evaluated.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :