Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

In a foucaultian perspective sufism as an art of existence

Yazar kurumları :
at the Faculty of Arts and Sciences, Philosophy Departement, Sakarya University1
Görüntülenme :
367
DOI :
Özet Türkçe :

This work is composed of two parts. In the first part, we examine two principles of Antic culture, namely 'to know oneself' and 'to take care of the self," which are linked strictly one to another, by underlying some similarities between this culture and sufi practices. And in the second part we focuse merely on sufism, its conceptions and practices concerning the improvement of the self which is supposed, in sufism, to be linked internally to the exploration of the truth. In fact, the present work, which sees sufism not only as an abstract seach for truth but also as an art of existence with ists concret implications, focuses on some strict connections between the (search for) truth and sufi practices which prepare the sâlik (the seeker) to receive the truth by refashioning his whole existence.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Yazı iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda Antik kültürün birbirine sıkı sıkıya bağlı "Kendini bil!" ve "Kendine özen göster!" prensipleri kısaca incelenir ve bu bakımdan Antik kültürle tasavvuf arasındaki koşutluğa işaret edilirken, ikinci kısımda benlik terbiyesine yönelik pratikleri yönünden münhasıran tasavvuf üzerine yoğunlaşılmakta ve bu yapılırken Foucault'nun "benlik teknolojileri" nosyonundan yararlanılmaktadır. Özü itibariyle bu makale "hakikat (arayışı)" ile benliğin biçimlendirilmesine yönelik tasavvufi pratikler arasındaki sıkı bağlantıya dikkat çekerek, tasavvufun salt bir hakikat arayışı değil, ama aynı zamanda somut içerimlere sahip bir yaşama sanatı olduğuna işaret etmektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :