Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hiyerarşik varlık algısından ontolojik varlık algısına geçişin imkânı

Yazar kurumları :
Gümüşhane Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Gümüşhane-Türkiye1
Görüntülenme :
313
DOI :
Özet Türkçe :

Kartezyen özne yaklaşımının yaşam perspektifimizin oluşumunda özelliklede çevre üzerindeki etkisinin irdelendiği çalışmamızda bu felsefi zeminin modern dönemin varlık algısı üzerindeki etkisi ortaya konulmak istenmiştir. Descartes’ın teorik zeminini kurguladığı varlık algısının modernite sürecinde ne gibi olumsuzluklara yol açtığı üzerinde durularak bu sorunun aşılması ve farklı bir pratik zeminin oluşturulabilmesi için gereken felsefi alt yapının ne olabileceği sorgulanmıştır. Bu zeminin oluşabilmesi için modern özne’nin kendinden yola çıkarak varlığı inşa etme sürecinin yerine varlıkla etkileşimin öne çıkarıldığı diyalojik bir tarz benimsemesi gerektiği belirtilerek varlığı yatay düzlemde gören felsefi yaklaşımlar alternatif olarak teklif edilmiştir. Buna göre öznenin kendi tecrübesinin dâhil olduğu fakat sadece kendinden yola çıkarak kavrama algısının ortadan kaldırılması gerekmektedir. Bunun olabilmesi için ise teorik sınırlamaların üzerinde pratiğinde içerisinde olduğu, ontolojik anlamayı mümkün kılacak felsefi zemin olarak Heidegger ve Habermas’ın felsefi yaklaşımları örnek gösterilmiştir.

Özet İngilizce :

In this study, in which the effect of Cartesian subject of philosophical approach on the life ground is investigated, it is intended to set out the effect of this philosophical ground over the modern day perspectivity of being. By focusing on the what kind of negativnesses being caused by the perspectivity of being, on which Descartes established his theoretical ground, during the modernized process it is questioned what could be the philosophical infrastructure required for forming a different practical ground and overcoming this problem. To be able form this ground instead of process of constructing entity by going through from subject itself, alternative philosophical approaches percepting the being in horizontal plane have been proposed by indicating the need to adopt a dialogical style. Descartes' approach to the subject sees all the objects in the external world at their disposal and regulates them in the way he wants. According to this, the subject is able to understand the object within the conditions of his knowledge. The most important result of this epistemological design is that accelerating our understanding process of entity in monologic axis. As a result of this process, “human in being” replaced by "human and other assets" form. In the process of this monologic restructuring, the formation of self-consciousness are discussed by isolating from external assets, and a subject design able to be competent is revealed even though it is off any interference, This monologic attitude sees the world and assets field in it as a means of its own objectives, and the mind or intellect is being shaped in a frame of objectives-tools interaction environment formed by the desire to dominate its outside environment. Where the subject is necessarily being foreign. Along with Descartes’ this approach metaphysics of the subject has emerged, consequently now dialectic constructed in all life forms, awareness of other assets or the authority has been eliminated. Without a doubt the most important consequence of these philosophical foundations has showed itself in the formation of the perception of being by modernity. As a result of this perception, we see the emergence of many vital problems in experiencing the process of modernity, the way of solving this problem that resulted from Cartesian subject design passes through philosophical infrastructure wrapped in dialogic style rather than monologic structuring of theoretical grounds.In interaction of asset, we appreciate the opinion that an ontological structure preceding the historical and related factors should come first rather than epistemological structure turning to know the being with only a theoretical knowledge. An entity is not expresses a state just being connected to our design but also it can accommodate a meaning beyond its own their thematic structure. We can say that, in this respect, the approaches of Habermas and Heidegger offering a dialogical environment to us in a theoretical sense is of vital by criticizing the perception of being designed by modernity as vertical and reminding us the existence of its own meaning horizon beside corporeal nature.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :