Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çevre sorununa radikal bir çözüm önerisi olarak eko - anarşizm

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1, DTCF2, Felsefe Bölümü3
Görüntülenme :
346
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde bütün yoğunluğuyla hissedilen çevre sorunu, modern insanın varoluĢsal bir sorunu haline gelmiĢtir. DüĢünsel ve pratik temelde baĢlı baĢına bir alan olarak karĢımıza çıkan çevre sorunları, klasik “insan-merkezci” mekanist görüĢ ile “çevre-merkezci” ekolojik görüĢü karĢı karĢıya getirir. Ekolojik görüĢ içerisinde yer alan Murray Bookchin, çevre sorunlarının bütüncül bir yaklaĢımla ele alınıp, bu sorunları doğuran temel anlayıĢ ve iliĢkilerin teĢhis edilip, dönüĢtürülmesi yönünde bir çözüm önerisi sunar. Makalede, bu çözüm önerisinin olanaklılığı üzerinde durulmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In unserem Zeitalter das Umweltproblem, das sich intensiv durchaus fühlt, ist ein existentialisches Problem des modernen Menschen geworden. Die Umweltprobleme, mit deren uns in der theoretische und praktische Grundlage wesentlich begegnen, vergleichen den anthropozentrische Mechanismus mit der umweltzentrische Ökologie. Murray Bookchin, wer die Umweltprobleme mit der totalite Einstellung behandelt, steht zur ökologische Ansicht. Er schlägt einen Lösungvorsclag vor, dass diese von Grundverständnissen und Beziehungen verursachenden Probleme festgestellt und gewandelt werden. Im Artikel wird die Möglichkeit dieses Lösungsvorschlag behandelt

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :