Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Aklın yolu da bir değildir(alev alatlı) üzerine

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü1
Görüntülenme :
364
DOI :
Özet Türkçe :

Aristoteles mantığıyla ilgili olarak yanlıĢ bir anlama sonucu, „siyah-beyaz‟ seçenekleri dıĢında ara seçenek bırakmayan bir mantıktır” ifadesi oldukça yaygındır. Alev Alatlı, “Aklın Yolu da Bir Değildir…” adlı eserinde bu yanlıĢ noktadan hareketle Aristoteles kökenli „Batı‟ mantığının alternatifi olarak bir „Doğu‟ mantığı da olabileceğini ve hatta olduğunu temellendirmeye çalıĢmaktadır. Bunu denerken Aristoteles mantığıyla ve genel olarak mantıkla ilgili bir çok içeriksel ve biçimsel hata yapmaktadır. Felsefe eğitimi almıĢ olan yazarın bu kadar çok yanlıĢ yapması ĢaĢırtıcıdır. Bu değerlendirmede, yapılmıĢ olan hatalar açığa çıkarılarak mantığın neliği, temelleri ve sembolik mantıklarla iliĢkisi sergilenecektir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

It‟s common false that Aristotle‟s logic prefers us only two options like „black and white‟ and these options are exclueded middle. Alev Alatlı also has such false opinions and says us her incorrect expressions by means of this book and tries her arguments to establish. She asserts that Aristotle‟s logic is one of possible logics and we can call it „western logic‟. So, there must be another one like „eastern logic‟. During her establishment she falls in formal and contentional falses about formal logic too much. It‟s confusing that a writer who has master of philosophy degree makes many mistakes. This critique aims at laying off falses and to show Aristotle‟s logic what really are.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :