Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2014 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Satın alma yönetimi: teorik bir çalışma

Yazar kurumları :
Kastamonu Üniversitesi1
Görüntülenme :
554
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde artan müsteri talepleri ve rekabet, isletmeler için basta tedarikçiler olmak üzere yakın çevresiyle yeni iliskileri gündeme getirmistir. sletmeler artık küresellesen is dünyasında kalite, maliyet ve performans unsurlarını içeren rekabet stratejileri gelistirmek durumundadırlar. Söz konusu unsurlar dikkate alındıgında, isletme için en önemli konulardan birisi de “satın alma yönetimi” olmaktadır. Çünkü satın alma yönetimi, hem müsteriler hem de tedarikçiler ile iliskileri yakından ilgilendirmekte ayrıca kalite, maliyet ve zaman unsurlarını yönetebilmeyi gerektirmektedir. Ayrıca satın alma yönetimi içerisinde degerlendirilen “tedarikçi yasam döngüsü” ile “tedarikçi seçim kriterleri” konusu ve bunların etkin yönetimi basarılı bir satın alma yönetimi için esastır. Hammaddelerin tedarik edilmesi, nihai ürünlere dönüstürülmesi ve dagıtımı birbirleriyle iliskili birçok faaliyeti ve bunların yönetimini kapsamaktadır. Bu çalısmanın konusu yukarıda belirtilen temel konularla ilgili teorik yapıyı sunmak ve iliskili kavramları incelemektir.

Özet İngilizce :

Nowadays increasing customer demands and competition have caused new relations to business with its micro environment especially with its suppliers. Businesses have to develop competition strategies including quality, cost and performance factors in global business world. Being aware of these factors, purchasing management is one of the most important subject for businesses. The reason for this is that purchasing management needs to be closely related with both customers and suppliers and it also needs to being able to manage quality, cost and time factors. Besides, the subject of “supplier life cycle” and “criteria for supplier selection”, assessed in purchasing management, and efficient management of these are the main factors of purchasing management. Supplying raw materials, transforming it in to finished products and distribution include so many activities related with each other and it also includes management of all these. This paper presents the theoretical perspective of the main subjects, mentioned above, and studies related concepts.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :