Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kur’an kursu öğreticilerinin iş doyum düzeyleri üzerine bir inceleme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi1
Görüntülenme :
386
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede, Kur’an kursu ögreticilerinin is doyum düzeyi ile demografik özellikleri, sosyoekonomik durumları ve çalısma sartları arasındaki iliskiler incelenmistir. Bu amaçla, Ankara il ve ilçelerinden tesadüfî örnekleme yöntemiyle belirlenmis 244 Kur’an kursu ögreticisi üzerinde anket uygulaması yapılmıs ve elde edilen veriler SPSS programı üzerinde analiz edilmistir. Arastırma sonunda, “yas, egitim, göreve baslanılan kurum, görev yeri ve meslek seçim nedeni” degiskenlerinin Kur’an kursu ögreticilerinin is doyum algıları üzerinde etkili, “cinsiyet, kıdem, is durumu, medeni durum ve gelir seviyesi” degiskenlerinin ise etkisiz faktörler oldugu belirlenmistir.

Özet İngilizce :

In this essay, the relations between the job satisfaction level of Koran course instructors and demographic, socio-economic status, working conditions were examined. For this purpose, the provincial and district centers in Ankara, the Koran course instructors on the sample of 244 questionnaires were selected. Statistical operations on the data obtained were analyzed by SPSS program. In the end of the study determined that “age, education, first started institution, place of work and reason for choosing profession” are to be effective factors and “gender, seniority, job status, marital and economic status” are to be ineffective factors for job satisfaction perceptions of Koran course instructors.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :