Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2014 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kadın çalışanların yaşam doyumu, duygusal zekâ ve ahlak olgunluk düzeylerinin üretim karşıtı iş davranışlarına etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1
Görüntülenme :
709
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırma yasam doyumu, ahlaki olgunluk ve duygusal zekâ ile üretim karsıtı is davranısları arasında bir iliski bulunup bulunmadıgını incelemistir. Bu amaçla, kamuda görev yapan 180 kadın çalısana Üretim Karsıtı s Davranısları Ölçegi, Yasam Doyumu Ölçegi, Ahlaki Olgunluk Ölçegi ve Bar-On Duygusal Zekâ Anketi uygulanmıstır. Analiz sonuçlarına göre, duygusal zekâ boyutlarından kisiler arası becerileri ile genel ruh durumu düsük düzeyde olan katılımcılar, kötüye kullanma ve sabotaj davranıslarını daha fazla sergilemektedirler. Aynı zamanda kisiler arası becerileri düsük olan katılımcılar çalma ve geri çekilme davranıslarını da daha fazla sergilemektedirler. Benzer biçimde bulgular, ahlaki olgunluk düzeyleri düsük olan kadın katılımcıların kötüye kullanma, geri çekilme ve sabotaj davranıslarını daha fazla sergilediklerini göstermistir.

Özet İngilizce :

The aim of the present study was carried out to investigate the effects of life satisfaction, moral maturity and emotional intelligence on counterproductive work behavior. The Counterproductive Work Behavior Checklist – CWB, The Satisfaction with Life Scale – SWLS, The Scale of Moral Maturity and Bar-On Emotional Quotient Inventory were administered to 180 public sector female workers. The result revealed that participants low in two components of emotional intelligence (interpersonal skills and general emotional state) as compared with those high in interpersonal skills and general emotional state scored higher on abuse and sabotage dimensions of CBW. Similarly, participants low in interpersonal skills scored higher theft and withdrawal dimensions. The results also showed participants low in moral maturity scored higher on abuse, withdrawal and sabotage than did participants high in moral maturity scored.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :