Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Işle bütünleşme ölçeği türkçe formu'nun güvenilirlik ve geçerlilik çalişmasi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1, Sosyal Bilimler Enstitüsü2, Çalısma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri3
Görüntülenme :
461
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırmanın amacı Rich (2006) tarafından gelistirilen sle Bütünlesme Ölçegi Türkçe Formu’nun (BÖ-TR) güvenilirligini ve geçerliligini ölçmektir. Özgün ölçek Türkçeye çevrilmis ve Kastamonu Üniversitesi’nde istihdam edilen 118 çalısana uygulanmıstır. Geçerlilik için yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda özgün ölçekte oldugu gibi 3 boyutlu, her bir boyuta ait 6 maddenin geçerli oldugu bir yapıya ulasılmıstır. Dogrulayıcı faktör analizi ile ölçegin üç faktörlü yapısının uyum iyiligi indekslerine bakılmıstır. Ölçegin bütününün iç tutarlılık katsayısı .95 bulunmustur. Ölçegin alt boyutları incelendiginde iç tutarlılık katsayıları fiziksel bütünlesme (FB) için .91, duygusal bütünlesme (DB) için .94 ve bilissel bütünlesme (BB) için .95 bulunmustur. Test yarılama yoluyla elde edilen güvenilirlik katsayısı ise .97’dir. Düzeltilmis madde toplam korelasyon katsayılarının .52-.79 arasında degistigi bulunmustur. Üst % 27 ile alt % 27’lik grupların madde ortalama puanları arasında yapılan iliskisiz t testi sonuçları, farkların tüm maddeler ve alt ölçek toplam puanları için anlamlı oldugunu göstermistir. Bu çalısmada, BÖ-TR geçerli ve güvenilir bulunmustur.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to measure the reliability and validity of the Job Engagement Scale Turkish Form (JES-TR) which was developed by Rich (2006). The original scale was translated into Turkish and applied to 118 employees who work in Kastamonu University. As a result of the exploratory factor analysis for the validity, 3

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :