Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2014 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çalışma hayatında insan onuruna karşı psikolojik bir şiddet örneği: mobbing

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kastamonu Üniversitesi1
Görüntülenme :
487
DOI :
Özet Türkçe :

Latincede; psikolojik siddet, baskı, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı verme anlamlarına gelen mobbing, özellikle hiyerarsik yapılanmıs ve kontrolün zayıf oldugu örgütlerde, gücü elinde bulunduran kisinin ya da grubun, digerlerine psikolojik yollardan, uzun süreli sistematik siddet uygulamasıdır. Son dönemde sosyoloji ve hukuk basta olmak üzere çesitli alanlarda disiplinlerararası çalısılan bir konu haline gelmistir. Mobbing sözcügü önceleri sadece çocukların birbiriyle olan zorbalık iliskilerini tanımlamakta kullanılmasına ragmen, 1950-1960’lı yıllarda yapılan arastırmalar, mobbingin sadece çocuklar arasında yasanmadıgını, çalısma hayatında kisiler arasındaki iliskilerde de var oldugunu ortaya koymustur. Mobbing, insana, insan onuruna karsı duygusal bir saldırıdır. Yas, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeden, taciz, rahatsız etme ve kötü davranıs yoluyla herhangi bir kisiye yönelen saldırganlıktır. Bu makalede, çalısan bireylere karsı yapılan sistematik bir psikolojik siddet örnegi olarak mobbing ele alınmıs ve konu; mobbing kavramı, süreci, asamaları, türleri, ortaya çıkıs nedenleri, tarafları, etkileri çerçevesinde ve insan onuru ile iliskisi açısından degerlendirilmistir.

Özet İngilizce :

Mobbing, which means psychological violence, pressure, harassment, annoyance or bother in Latin, is a kind of systematic and long term violence performed by more powerful individuals or groups to weak ones especially in hierarchical and weak controlled organizations. Lately, it has been interdisciplinary subject in some fields such as sociology and law. Although mobbing was just used to define the children’s bullying behaviors formerly, the researches carried out in 1950-60’s determined that mobbing had been not only among the children, but also among the workers during the work time. Mobbing is an emotional attack to human and human honor. Regardless of age, race, gender, it is aggressiveness aims to someone by means of harassment, annoyance or bullying behavior. In this article, mobbing was examined as a sample of psychological violence and it was evaluated from the points of mobbing concept, process, stages, types, reasons, sides, effects and its relation with human honor.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :