Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kastamonu Eğitim Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 20 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yaratıcı drama eğitimi alan ve almayan 60-72 aylar arasındaki çocukların sosyal-duygusal davranışlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi

Yazar kurumları :
Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü1, Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Çocuk Gelişimi Eğitimi Bölümü2
Görüntülenme :
576
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacını, yaratıcı drama eğitimi alan ve almayan 60-72 aylar arasındaki çocukların sosyal-duygusal davranışlarının çocuğun cinsiyeti, doğum sırası, kardeş sayısı, annenin yaşı ve öğrenim düzeyine göre incelenmesi oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu, 45'i deney ve 45'i kontrol grubu olmak üzere toplam 90 çocuk oluşturmuştur. Deneysel desenli olan bu araştırmada, çocuklar ve aileleri hakkında bilgi almak amacıyla "Kişisel Bilgi Formu", çocukların sosyal-duygusal davranışlarını belirlemek için Sparrow ve diğ. (1998) tarafından geliştirilen, Ceylan ve Ömeroğlu (2008) tarafından Türkçe'ye uyarlanan "Vineland Sosyal- Duygusal Erken Çocukluk Ölçeği (VSDEÇÖ)" kullanılmıştır. Deney grubundaki çocuklara araştırmacı tarafından haftada iki gün 45 dakika süre ile toplam 12 hafta boyunca sosyal-duygusal davranışlara yönelik yaratıcı drama eğitim programı uygulanmıştır. Verilerin analizinde "ilişkisiz örneklemler için iki faktörlü ANOVA" kullanılmıştır. Sonuç olarak, yaratıcı drama eğitimine katılan ve katılmayan çocukların sosyal-duygusal davranışlarının cinsiyetlerine, doğum sıralarına, kardeş sayılarına, çocukların annelerinin öğrenim düzeylerine göre farklılık göstermedikleri, ancak çocukların annelerinin yaşlarına göre anlamlı farklılık gösterdiği bulunmuştur.

Özet İngilizce :

This study aims to examine the social-emotional behaviors of 60-72 months children by comparing those who take and those who do not take creative drama education in relation to their gender, birth order, number of siblings, their mother's age and education level. The sample was composed of 90 children, 45 of whom were in the experimental group and 45 were in the control group. A "Personal Information Form" was used to collect information about the children and their families, the "Vineland Social-Emotional Early Childhood Scale" developed by Sparrow et al. (1998) and adapted to Turkish by Ceylan and Omeroglu (2008) was used to measure the children's social-emotional behaviors. The children in the experimental group were provided with creative drama education addressing social-emotional behaviors twice a week in 45 minute periods each over a period of 12 weeks. In the analysis of the data, two way analysis of variance (ANOVA) test was used. No significant difference was found in the socialemotional behaviors in children who participated in the creative drama education and those who did not with respect to gender, birth order, number of siblings, mother's education. But there was a significant difference with regard to mothers' age.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :