Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kastamonu Eğitim Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 20 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

ülkemizde sosyal bilgiler öğretiminin genel amaçlarına karşılaştırmalı bir bakış

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü1
Görüntülenme :
524
DOI :
Özet Türkçe :

Sosyal bilgiler ülkemiz eğitim sistemini uzun yıllardır etkileyen önemli derslerden biridir. Bu araştırmanın amacı ülkemizde sosyal bilgiler öğretiminin genel amaçlarında meydana gelen değişimi 1968, 1998 ve 2005 öğretim programları temelinde açıklamaya çalışmaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman inceleme kullanılmıştır. Araştırmada doküman olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 1968, 1998 ve 2005 sosyal bilgiler öğretim programı kitapçıkları kullanılmıştır. Araştırmanın verileri içerik analizi aracılığıyla çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda 1968, 1998 ve 2005 sosyal bilgiler öğretim programları genel amaçlarında en çok vatandaşlığın vurgulandığı görülmüştür. Ayrıca 1968 ve 1998 programları genel amaçlarının büyük oranda birbiriyle benzer şekilde değiştiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte 2005 öğretim programı genel amaçlarında diğerlerine göre yeni ve değişik yaklaşımlara yer verildiği anlaşılmıştır.

Özet İngilizce :

Social studies is an important course that effects Turkish educational system for many years. The aim of this study is to explain changing of general goals of Turkish social studies education in the context of 1968, 1998 and 2005 social studies curricula. In this study, document analysis, one of the methods of qualitative approach, was used. 1968, 1998 and 2005 social studies curriculum guides, prepared by Ministry of National Education, were used as data sources. Data collected from curriculum guides were analyzed with content analysis. Results of this study showed that citizenship is the most stressed theme in the general goals of 1968, 1998 and 2005 social studies curricula. Besides, it is detected that goals of 1968 and 1998 curricula are more similar than 2005 curriculum. Also it is understood that goals of 2005 curriculum presents new and different approaches than others.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :