Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kastamonu Eğitim Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 20 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

ülkelerin çevre eğitimine etki eden faktörlerinin değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi ABD1
Görüntülenme :
595
DOI :
Özet Türkçe :

İnsanların bilinçli veya bilinçsiz olarak bulundukları yaşam alanlarını kirletmeleriyle meydana gelen çevre sorunları birçok ülkede çözümü zor bir durum meydana getirmektedir. Bunun üzerine ülkeler bu sorunu çözmek için çeşitli önlemler almaktadır. Bunların başında da kendi eğitim sistemlerini ve siyasi politikalarını çevre sorunlarının çözümü için yeniden düzenlemeye odaklamalarıdır. Ülkelerin yaptıkları bu düzenleme dikkate alınarak çalışmada; Malawi, Güney Afrika, Polonya, Malezya, Hong Kong ve Türkiye gibi ülkelerin çevre eğitimi politikalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada doküman analizi kullanılmıştır. Bunun için de örneklemi oluşturan ülkelerin çevre eğitimi politikaları ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Elde edilen kaynaklar belirli bir norma göre düzenlenip, Türkçe'ye tercüme edildikten sonra çevre eğitimine etki eden ortak faktörler çıkarılmıştır. Bu bağlamda ülkelerin çevre eğitiminde etkili olan özellikler anlam çözümleme tablosu ve betimsel analiz yardımıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Yapılan bu değerlendirmeler sonucunda, Türkiye ile örneklemi oluşturan diğer ülkelerin çevre eğitimlerine birçok faktörün etki ettiği ve her ülkenin sahip olduğu çevre eğitimi politikasının farklı özellikler gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

Environmental problems that occur due to conscious and unconscious pollution of living area cause situation in many problems whose solution is quite difficult. Nations take various precautions for the solution of this problem. The first thing is to focus on rearrangement their own education systems and policies for the solution of environmental problems. Considering this regulation of countries; in the study it was aimed to analyze the policies of environmental education of nations such as Malawi, South Africa, Poland, Malaysia, Hong Kong and Turkey. In this study document analysis was used. Literature review was done with the environmental education programs of countries which form the sampling. Resources obtained were organized according to a specific norm, translated into Turkish and then common factors which effect environmental education were picked up. In this sense, features which are effective in the environmental education of countries were tried to be explained with the help of componential analysis table and descriptive analysis. As a result of these assessments, it was concluded that many factors have effects on environmental education of countries which form the sampling with Turkey and policy of environmental education of every country have different characteristics.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :