Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kastamonu Eğitim Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 20 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Periyodik sistemin öğretiminde epistemolojik bilgi üretme yöntemlerinden biri olan tümevarımın kullanımı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi ABD1
Görüntülenme :
369
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, bilim felsefesinin temel sorunlarından bir olan tümevarımın, yapılan eleştirilerin ana hatları çerçevesinde, orta öğretim 10.sınıf kimya dersinin periyodik sistem konusunun öğretiminde nasıl kullanıldığını ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemine dayalı desenlerden durum çalışması ile yürütülmüştür. Çalışma grubunu oluşturan 5 kimya öğretmeni ile yapılan yarı yapılandırılmış mülakatlar ile toplanan verilerin analizinde içerik analizi ve betimsel analiz yöntemleri kullanılmıştır. Elde edilen veriler; öğretmenlerin tümevarımı tümden gelimsel çıkarımla birlikte kullandıklarını göstermiştir. Ayrıca; konu içerisinde önemli bir yer tutan genellemelerin öğretiminde kullandıkları tümevarım, epistemolojik açıdan; totoloji, genelleme dışı durum, tam ve eksik tümevarım, nedensellik gibi; bazı kavramlar etrafında tartışılmıştır.

Özet İngilizce :

In this study, the induction, one of the basic problems of philosophy of science, within the framework of the main lines of criticism, how it is used in teaching 10th grade chemistry course aims to examine the issue of the periodic system. The study was carried out with a case study in qualitative research method based on the designs. The study group consisted of five chemistry teachers. Data was collected via semi-structured interviews. Content analysis and descriptive analysis methods were used. The data obtained showed that the teachers were using induction with deductive implications. Also, induction used in teaching, in epistemological perspective; tautology, non-generalizing (exception), imperfect-perfect induction, causality, such as some around the concepts discussed.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :