Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kastamonu Eğitim Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 20 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Otantik öğrenmenin topluma hizmet uygulamaları dersini alan öğretmen adaylarının derse yönelik tutum ve memnuniyetine etkisi

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi BOTE Bölümü1, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı2
Görüntülenme :
431
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı topluma hizmet uygulamaları dersinde otantik öğrenmenin öğretmen adaylarının derse yönelik tutum ve memnuniyetlerine etkisini belirlemektir. Araştırma ön-test son-test kontrol gruplu deneysel desene uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Sınıf Öğretmenliği ABD'sinde okuyan topluma hizmet uygulamaları dersini alan toplam 70 öğretmen adayı oluşturmuştur. Bu öğretmen adayları yansız olarak iki gruba ayrılmıştır. Bu gruplardan birincisinde otantik öğrenme etkinlikleri ile diğer grupta ise geleneksel yöntemle topluma hizmet uygulamaları dersi gerçekleştirilmiştir. Uygulama, toplam 12 hafta sürmüştür. Çalışma sonucunda topluma hizmet uygulamaları dersini otantik öğrenme etkinlikleri ile gerçekleştiren öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersine yönelik tutumları ve memnuniyet düzeyleri, geleneksel öğrenme etkinlikleriyle yürüten öğretmen adaylarına göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The main aim of this research is to determine the effect of authentic learning on pre-service teachers' attitude and satisfaction of the service learning course. The study was planned and completed according to pre test and post test with control group experimental design. The study was carried out on 70 pre-service teachers from elementary teaching division at elementary education department. In this design there are two groups, namely control and experimental groups, which are assigned randomly. The pre-service teachers in the control group are provided with traditional learning activities while the pre-service teachers in experimental group are provided with authentic learning activities. The experimental procedure took for twelve weeks. As a result of the research, it was found out that pre-service teachers' of experiment group attitude and satisfaction towards service learning course was higher than control group.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :