Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kastamonu Eğitim Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 20 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaöğretim matemetik öğretmeni adaylarının matematiksel ispat hakındaki görüşleri

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, OFMA Matematik Eğitimi1
Görüntülenme :
451
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, ortaöğretim matematik öğretmeni adaylarının matematiksel ispat hakkındaki görüşleri incelenmiştir. Araştırmanın katılımcılarını, Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan bir üniversitenin ortaöğretim matematik öğretmenliği bölümü dördüncü sınıfında öğrenim gören 12 matematik öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri yarı-yapılandırılmış 'Matematiksel İspat Görüş Mülakat Formu' (MİGMF) yardımıyla elde edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, çalışmaya katılan öğretmen adaylarının çoğunluğunun matematiksel ispata yönelik olumlu görüşlere sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca araştırma sonuçları ilgili alan yazında yer alan çalışmalarla karşılaştırılarak tartışılmış ve konuyla ilgilenen araştırmacılara öneriler sunulmuştur.

Özet İngilizce :

In this study, secondary school pre-service mathematics teachers' views were investigated about mathematical proof. The participant of this study consist of 12 pre-service mathematics teachers who were enrolled in the fourth grade in the secondary school mathematics education department from a university located in the east part of Turkey. The data of this study were gathered by means of semi structured "Mathematical Proof View Interview Form" (MPVIF). According to the findings of this study, majority of the pre-service teachers who attended to the study reflected positive views for mathematical proof. In addition, the results of the study was discussed by comparing it with literature. Then, some suggestions were presented for the researchers who are interested in this area.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :