Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kastamonu Eğitim Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 20 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul öncesi eğitimin amacına ilişkin öğretmen ve veli görüşleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
399
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada öğretmen ve velilerin okul öncesi eğitimin amacına ilişkin algı ve görüşleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırmaya Kastamonu il merkezinde bulunan 23 ilköğretim okulu ve üç anaokulundaki 302 öğretmen ve bu okullardaki okul öncesi eğitim alan çocukların 347 velisi olmak üzere toplam 649 kişi katılmıştır. Öğretmen ve velilerin okul öncesi eğitimin amacına ilişkin görüşlerini ortaya koymak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen "okul öncesi eğitimin amacına ilişkin algı ve görüşler anketi" kullanılmış, ayrıca öğretmen ve velilerin demografik bilgileri için kişisel bilgi formu oluşturulmuştur. Araştırma verilerinin analizinde bağımsız grup t-testi ve tek yönlü varyans analizi (One-Way Anova) kullanılmıştır. Hem okula hazırlık hem de hayata hazırlık boyutunda öğretmen ve velilere göre okul öncesi eğitimin amacında anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

Özet İngilizce :

In this study, it has been aimed to reveal the perception and viewpoints of teacher and parents about the aim of preschool education. Totally 649 subjects of 302 whom were teachers in 23 primary schools and 3 kindergartens, and 347 parents of the children whom are getting education in these schools participated to the research in Kastamonu. A questionnaire developed by the researcher named "perception and viewpoint on the aim of preschool education questionnaire" to put forth the parents and teachers' viewpoints about the aim of preschool education was used and a personal information form was used for the teachers and parent demographic information. In the analysis of the data independent group t-test and one-way ANOVA was used. Significant differences have been found in the aim of preschool education according to the teachers and parents in the dimension of both preparation to school and preparation to life.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :