Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kastamonu Eğitim Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 20 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul öncesi eğitimde teknolojik araç- gereç kullanımına yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
381
DOI :
Özet Türkçe :

Görsel ve işitsel teknolojik araç gereçlerle desteklenmiş eğitim ortamı daha nitelikli bir eğitime olanak sağlar. Bu araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin eğitimde teknolojik araç gereçlerin kullanımına yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla tutum ölçeği geliştirilmiştir. Literatür taranarak soru havuzu oluşturulmuş, daha sonra belirlenen 23 sorudan oluşan teknolojik araç gereç kullanımına yönelik tutum ölçeği Sakarya ilinde görev yapmakta olan 150 okul öncesi öğretmenine uygulanmıştır. Elde edilen verilere SPSS 17 istatistik programı ile güvenilirlik hesaplamaları, Faktör analizi yapılmıştır. Yapılan istatistiki hesaplamalar neticesinde tutum ölçeğinin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ,92 olarak hesaplanmıştır. Faktör analizi ile faktör yükleri 0,40 altında olan 3 madde çıkarılmış ve tutum ölçeğine son hali verilmiştir.

Özet İngilizce :

Visual and auditory training environment supported by technological tools and instruments allows a more qualified education. In this study, pre-school education teachers' attitudes towards the use of technological tools and equipment have been developed to measure the attitude scale. Question pool created by scanning the literature, then the attitude scale consisting of 23 questions on the use technological tools, the 150 pre-school teachers were working of Sakarya. SPSS 17 statistical software reliability data obtained with the calculations, the factor analysis was conducted. Cronbach's Alpha reliability coefficient of the attitude scale as a result of the statistical calculations, was calculated as ,92. Factor analysis of the 3 items with factor loadings below 0.40 removed and attitude scale was finalized.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :