Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kastamonu Eğitim Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 20 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının matematiksel tümevarım yoluyla ispat becerileri ve matematiksel ispat hakkındaki görüşleri

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
539
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının tümevarım yöntemiyle ispat yapabilme becerileri, matematiksel ispat hakkındaki görüşleri incelenmiş ve aralarındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini, ilköğretim matematik öğretmenliği bölümü üç ve dördüncü sınıflarında öğrenim gören toplam 151 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri İspat Görüş Anketi, Matematiksel Tümevarım Bilgi Testi (MTBT) ve yarı-yapılandırılmış mülakatlardan elde edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, öğretmen adaylarının tümevarım yöntemiyle ispat yapabilme becerilerinin düşük olduğu, ispata yönelik görüşlerinin tam oluşmadığı ve ispat hakkındaki görüşleriyle tümevarım yöntemiyle ispat yapabilme becerileri arasında istatistiksel olarak pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır.

Özet İngilizce :

This study investigated pre-service elementary mathematics teachers' mathematical proving skills using induction method and their views on mathematical proving; and we analyzed the correlation between these skills and views. The sampling of the study consisted of a total of 151 third and fourth grade students enrolled in the department of elementary mathematics teaching. Data was collected through Proof View Questionnaire, Mathematical Induction Knowledge Test (MIKT) and semi-structured interviews. The findings indicated that pre-service teachers have low level proof skill using mathematical induction method and they do not have a clear idea about what the proof means. It was also found that there was a positive and significant relationship between pre-service mathematics teachers' views and proving skills using induction method.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :