Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kastamonu Eğitim Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 20 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının çevre sorunlarına karşı duyarlılıkları

Yazar kurumları :
Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü1
Görüntülenme :
377
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma öğretmen adaylarının çevre sorunlarına karşı duyarlılıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesinin farklı bölümlerinde öğrenim gören 118'i erkek, 117'sı bayan olmak üzere toplam 235 öğretmen adayı katılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler, parametrik testlerden bağımsız değişkenler için t-testi ve tek yönlü varyans testi ile analiz edilmiştir. Analizlerden elde edilen sonuçlar bayan ve erkek öğrenciler arasında çevre sorunlarına duyarlılıkları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığını (t(232) = .758, p = .45) göstermiştir. Ayrıca, çalışmadan elde edilen sonuçlar öğretmen adayları arasında sınıf düzeylerine göre anlamlı farklılıklar olduğunu gösterirken (F(3, 229) = 2.664, p = .04, kısmi η2 = .03) farklı bölümlere göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olmadığını (F(8, 226) = 1.44, p = .18) ortaya koymuştur.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to determine pre-service teachers' sensibility towards environmental problems. The sample of the study consists of 235 pre-service teachers, 118 males and 117 females, enrolling to different departments of education faculty at Amasya University. The data obtained from the study were analyzed by independent sapmles t-test and one-way analysis of variance. The results of the study revealed that there is no significant difference (t(232) = .758, p = .45) between female and male pre-service teachers' with respect to their environmental sensibility levels. The results also showed that although pre-service teachers' enrolling to different grade levels differ from each (F(3, 229) = 2.664, p = .04) other with respect to their environmental sensibility levels, there are not any significant differences (F(8, 226) = 1.44, p = .18) among pre-service teachers enrolling different departments.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :