Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kastamonu Eğitim Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 20 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kırsal kesimde ve kentte yaşayan ergenlerin benlik kurguları açısından karşılaştırılması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
478
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada özerk-ayrık, bağımlı-ilişkisel ve özerk-ilişkisel benlik kurgusunun ergenlerin yaşadıkları yere ve cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırmaya % 74'ü (261) kentteki liselerden ve % 26'sı (91) kırsal bölgeden olmak üzere 352 öğrenci katılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin 205' ini (% 58) kız, 147'sini (% 42) erkek öğrenci oluşturmuştur. Araştırma gurubundaki ergenlerin yaş ortalaması 16.28 (SS=1.10) ve yaş aralığı 14-19'dur. Bu öğrenciler demografik bilgi formunu ve "Ailede Özerk-ilişkisel Benlik Ölçekleri" ni doldurmuşlardır. Sonuçlar ergenlerin bağımlı-ilişkisel benlik kurgularının kırsal kesimde ya da kentte yaşamaya göre farklılık göstermediğini, ancak kentte yaşayan ergenlerin özerk-ayrık ve özerk-ilişkisel benlik kurgusu puan ortalamalarının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Sonuçlardan ergenlerin özerk-ayrık benlik kurgusu puan ortalamaları cinsiyet açısından farklılık göstermezken, kızların bağımlı-ilişkisel ve özerk-ilişkisel benlik kurgusu puan ortalamalarının erkek ergenlerin ortalamalarında daha yüksek olduğu görülmüştür. Sonuçlar benlik kurgusu gelişimi ve kültür bağlamında tartışılmıştır.

Özet İngilizce :

In this study autonomous-seperate self, heteronomous-related self and autonomous-related self-construal was examined in terms of living in rural and urban areas and gender among adolescents. The research group consisted of 352 students, 74% (261) of whom from the urban high schools and 26% (91) from rural area. Adolescents were 14 to 18 years of age (M=16.26, SD=1.06). The participants responded to the items of personel information sheet and "Autonomous-related Self-in Family Scales". Results showed that while adolescents' heteronomous-relational self-construal did not vary with their rural or urban backgrounds, autonomous-seperate and autonomous-relational self-construal was fond to be higher among adolescents from urban areas. Results also indicated that autonomous self-construal scores did not vary with the gender of adolescents, but heteronomous-relational and autonomous-relational self-construal scores of girls higher than males. Findings were discussed in the contex of self-construal development and culture.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :