Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kastamonu Eğitim Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 20 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim türkçe programına sözlü ve yazılı kültür temelli bir eleştiri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü1
Görüntülenme :
355
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma 2006 yılında yürürlüğe konan ikinci kademe Türkçe Dersi Öğretim Programı'nın açıklamaları, temel yaklaşımı, genel amaçları ve öğrenme alanları (temel dil becerileri: dinleme, konuşma, okuma ve yazma) üzerine yapılmış eleştirel bir incelemedir. Ele alınan bölümlerden seçilmiş örnekler; içerik, amaç, kullanışlılık ve dönüşüm yönleriyle ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Öğrenme alanlarının tümü hakkında yorum yapılması yanında asıl hedef noktası konuşma ve yazma becerilerine yönelik hazırlanmış kazanımlar olmuştur. Bu becerilere dair kazanımların programdaki konumu ve işleme mantığı belirlenirken, sözlü ve yazılı kültür etkileşimi de dikkate alınmış ve bu çerçevede oluşan çıkarımlar da karşılaştırılmıştır. Araştırmada ortaya çıkan en önemli sonuç, amaç ve kazanımlar açısından dinlemenin okuma ile konuşmanın da yazma ile eş güdümlü tutulması ve işlenmesi yerine birbirlerinin teyit odağı olarak görülmeleridir.

Özet İngilizce :

This study is a critical examining on the explanations, basic approach, general aims and teaching fields (basic language arts: listening, speaking, reading and writing) of Teaching Program of Turkish Course which came into effect in 2006 for secondary stage. The samples seen in the study has been broadly evaluated with its content, aim, usefulness and transformation. It has been not only commented on all of teaching fields but also given acquisitions prepared for speaking and writing skills. While the situation in the program and working style of the acquisitions on these skills have been determined, the interaction between oral and written culture has been considered and the acquisitions as part of these skills have been compared. The most significant result of the research is that basic language arts have seen as affirmation point of each other instead of that listening should be coordinated and worked up with reading and speaking with writing .

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :