Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kastamonu Eğitim Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 20 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin görüşlerine göre okul müdürlerinin çatışma yönetimi yaklaşımlarının incelenmesi

Yazar kurumları :
Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
432
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okullarında çalışan okul müdürlerinin, okullarında ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık ve çatışma durumunda çatışma yönetim stillerinden hangilerini ne sıklıkta kullandıklarını öğretmen görüşlerine göre değerlendirmektir. Bu kapsamda okul müdürlerinin çatışmaları yönetirken tümleştirme, ödün verme, uzlaşma, hükmetme ve kaçınma stillerini ne derece kullandıkları; öğretmenlerin cinsiyet, medeni durumu ve yöneticilik görevi değişkenlerine göre bir farklılık oluşturup oluşturmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Betimsel nitelikle olan bu araştırmada 142 öğretmene 28 maddelik 'Çatışma Yönetim Stilleri Anketi' uygulanmıştır. Araştırmada öğretmen görüşlerine göre okul yöneticilerinin "tümleştirme"stilini daha çok kullandıkları; cinsiyet ve medeni durum değişkenlerine göre öğretmen görüşleri arasında anlamlı bir fark olmadığı; yöneticilik deneyimi değişkenine göre "hük

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to evaluate teachers' opinions on primary school principals management styles and how frequently the principles use conflict solving skills in case of conflicts in schools. In this context, answers to the following questions were sought: what is the usage degree of school principals' skills like integrating, compromising, dominating and avoiding; whether there is meaningful difference according to teachers' perceptions school principal's marital status, gender and principals' experience. The design of the study is descriptive and 28-item Conflict Management Styles Survey was applied to 142 teachers. The results of the study revealed that according to the teachers, school principals use 'integration' skill more than other skills; according to the gender and marital status variable there is no meaningful difference among the teachers perceptions; according to principals' experience variable there is meaningful difference concerning 'domination' style of the principals.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :