Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kastamonu Eğitim Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 20 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okul müdürlerinin davranışlarının etik ilkelere uygunluğu

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi1
Görüntülenme :
457
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, kamu ilköğretim okulu müdürlerinin etik ilkelere ne derecede uygun davrandıklarının belirlenmesidir. Bu amaçla İstanbul ili Avrupa yakasındaki ilköğretim okulu müdürlerinin, öğretmenlerinin ve ilköğretim müfettişlerinin algılarına başvurulmuştur. Araştırmaya 559 öğretmen, 106 müfettiş ve 31 okul müdürü olmak üzere toplamda 696 kişi katılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenler ve müdürlere göre okul müdürlerinin etik ilkelere uygun davrandıkları belirlenmiştir. Müfettişlerin algılarına göre ise müdürler sadece saygı boyutundaki etik ilkelere uygun davranmaktadır. Müfettişler, okul müdürlerinin hoşgörü, adalet, sorumluluk, dürüstlük ve demokrasi boyutlarındaki etik ilkelere az uygun davrandıklarını algılamışlardır. Meslekte yeni olan öğretmenlerle müfettişler, kıdemli olanlara göre müdürlerin etik ilkelere daha çok uygun davrandıklarını belirtmektedirler.

Özet İngilizce :

The main purpose of this study is to determine to what extent public school principals behave in accordance with the code of ethics. Within this purpose, the perceptions of elementary school principals, teachers and supervisors are examined. As a total of 696 participants, including 559 teachers, 106 supervisors and 31 school principals participated in the study. The results of the study showed that school principals were found to behave in accordance with the code of ethics as perceived by teachers and principals. Supervisors perceived that school principals behave in accordance with only the code of ethics related to respect factor. They didn't agree that principals behave in accordance with the code of ethics related to tolerance, justice, responsibility, honesty and democracy factors. Unlike their senior colleagues, novice teachers and supervisors were found to perceive that school administrators behave more strongly in accordance with the code of ethics.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :