Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kastamonu Eğitim Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 20 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim öğrencilerinin bilişsel stil, cinsiyet ve orantısal düşünme seviyelerine göre orantı ilişkili problem çözme başarıları

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
486
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı ilköğretim 7. ve 8. sınıf seviyelerindeki öğrencilerin orantı ilişkili problem çözme başarılarının öğrenci bireysel farklılıklarına (cinsiyet, bilişsel stil ve orantısal akıl yürütme seviyesi) göre farklılaşma durumlarını ortaya koymaktır. Bu amaçla orantı ilişkili problem türlerinden bilinmeyen değer, nicel karşılaştırma, nitel karşılaştırma problemleri, yüzde problemleri ve üçgenlerde benzerlik problemleri üzerine odaklanılmıştır. Araştırmada betimsel (tanımlayıcı) analiz yöntemlerinden durum araştırması tekniği kullanılmıştır. Araştırmaya 66'sı yedinci ve 68'i sekizinci sınıf 134 öğrenci katılmıştır. Problem çözme başarılarını test etmek için "Orantı İlişkili Problem Çözme Başarı Testleri" ve bireysel farklılıkları ortaya koymak için "Orantısal Akıl Yürütme Seviyesi (OAYS) Belirleme Testi" ve "Bilişsel Stiller Testi (GEFT)" kullanılmıştır. Araştırma sonunda nitel karşılaştırma problemlerinde kız öğrencilerin erkeklerden; nicel karşılaştırma problemlerinde erkek öğrencilerin kızlardan; orantı problemlerinin tümünde alan bağımsız öğrencilerin alan bağımlı öğrencilerden ve OAYS yüksek olanların düşük olanlardan daha başarılı olduğu bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to determine the relationship between 7-8 grades students' individual characteristics (cognitive style, proportional reasoning level and gender) and problem solving success. For this purpose, the focus was over five types of proportion related problems which are "missing value, quantitative comparison, qualitative comparison, percent similarities in triangles". The study was conducted on 134 (65 girls and 69 boys) 7th and 8th grade students. Three success tests on proportion related problem are used for testing problem solving success; cognitive style test (Group Embedded Figures Test) and proportional reasoning level test (OAYS) are used for determining the students' individual characteristics. The findings showed that the girls performed better than boys on quantitative comparison problems; boys performed better than girls on qualitative comparison problems; the field independent students performed better than the field dependent students on all proportion related problem types.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :