Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kastamonu Eğitim Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 20 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim matematik öğretmen adaylarının dinamik matematik yazılımı ile üç boyutlu cisim problemlerini çözme süreçleri

Yazar kurumları :
Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1 Ahi Evran Üniversitesi, Çiçek Dağı Meslek Yüksek Okulu2, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi3
Görüntülenme :
510
DOI :
Özet Türkçe :

Problem Durumu: Bu araştırmada; ilköğretim matematik öğretmen adaylarının GeoGebra yazılımını kullanarak üç boyutlu cisim problemlerini nasıl çözdüklerinin süreç olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırmada özel durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını ilköğretim matematik öğretmenliği 3.sınıfa devam eden 3 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında problem ve yarı yapılandırılmış mülakat kullanılmıştır. Bulgular: Problemde sonucun bulunma sürecinin; yazılımı kullanmadan önce tahmin düzeyinde kaldığı, GeoGebra yazılımını kullanma sürecinde ise yazılımın sağladığı olanakların problemin çözümü için kullanılmaya çalışıldığı görülmüştür. Sonuç: Öğretmen adayları bu süreçler sonrasında istenilen açı değerini yaklaşık olarak bulabilmişlerdir.

Özet İngilizce :

Problem Situation: This study aims to study how elementary mathematics teacher candidates solve a problem about three dimensional objects using the GeoGebra software. Methodology: In this study, case study approach was used. Participants of the research were three teacher candidates of year three in elementary mathematics teaching program. While collecting data for the research, semi-structured interview and a problem were used. Findings: The process of finding the answer to the problem remained at the level of prediction. However, it was observed that in the process of using the GeoGebra software, the facilities that the software offers was used to solve the problem. Discussion: All of the teacher candidates have managed to find the desired angle value approximately.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :