Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kastamonu Eğitim Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 20 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin müzik profilleri: yozgat ili örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi ABD1, Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu2
Görüntülenme :
342
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, Yozgat ilindeki ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin müzik profillerinin incelenmesi ve mevcut duruma yönelik öneriler sunulması amaçlanmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu Yozgat il merkezinde bulunan özel bir ilköğretim okulu ve bir devlet okulu ile il merkezinden uzakta bulunan bir devlet okulunun ikinci kademesinde öğrenim gören 417 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilerin çoğunluğunun günlük hayatında müzik dinlemeyi sevdiği ve eğlenme amacıyla müzik dinledikleri, genel olarak popüler kültürün ürünü olan müzik türleri ve sanatçılarını dinledikleri, dinledikleri ve sevdikleri bu sanatçıları kendilerine örnek aldıkları, yaşadıkları çevrede müziksel etkinliklerin düzenli şekilde yapılmadığı, kendi müzik tercihleri ile ailesinin müzik tercihlerinin farklı olduğu, çoğunluğunun televizyonda ve radyoda müzikle ilgili programlardan klipleri ve müzik yarışmalarını takip ettiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

Examining musical profiles of second level students in primary education at Yozgat province and recommendations on the existing situation are aimed in this study. Sample group of the research consists of 417 students currently attending to second level of a private primary education school and a state-owned primary education school at Yozgat provincial center and of a state-owned primary education school far from provincial center. Results obtained in the study includes findings such as most of the students enjoy listening music in their daily lives and listen to music for entertainment purposes, that in general they prefer music genres and artists which are produced by popular culture, that they consider the artists they listen and like as models, that musical activities are not held regularly in the area they live, that there is a difference between their musical preferences and those of their families, and that most of them follow video clips and music competitions from music programmes on television and radio.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :