Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kastamonu Eğitim Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 20 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin empatik beceri düzeyleri ile algıladıkları anne baba tutumlarının incelenmesi

Yazar kurumları :
MEB1, Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Çocuk Gelişimi Eğitimi Bölümü2
Görüntülenme :
809
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, ilköğretim dördüncü sınıf öğrencilerinin empatik beceri düzeyleri ile algıladıkları anne-baba tutumlarının ilişkisi incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini 417 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada Kişisel Bilgi Formu, Çocuklar İçin Empati Ölçeği ve Ana-Baba Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada t-Testi, Kruskall-Wallis H Testi, Mann- Whitney U Testi ve Pearson Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır. Araştırmada, kız öğrencilerin empatik beceri düzeylerinin, erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Empatik beceri düzeyi ile anne-baba tutumları arasında anlamlı ve negatif bir ilişki bulunmuştur.

Özet İngilizce :

In this research, relation between the empathic skill levels of elementary school fourth grade students and the parental attitudes perceived by them is studied. Sampling of the research consists of 417 students. Personal Information Form, Empathy Scale for Children and Parental Attitude Scale were used in the research. The t-Test, Kruskall-Wallis H Test, Mann-Whitney U Test and Pearson Correlation Coefficient were used in the research. Empathic skill levels of girl students were found to be higher compared to boy students in the research. A significant and negative relation was found between the empathic skill level and the parental attitude.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :