Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kastamonu Eğitim Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 20 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fen ve teknoloji dersi programında belirtilen yapılandırmacı etkinliklerin benimsenme düzeyi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Florida State Unıversity, College of Education1
Görüntülenme :
391
DOI :
Özet Türkçe :

Türkiyede 2003 yılından itibaren başlatılan eğitime yönelik reform çalışmalarının sonucu olarak tüm derslerin öğretim programları yapılandırmacı öğrenme anlayışına göre yeniden düzenlenmiştir. Bu araştırmanın amacı, Fen ve Teknoloji dersi öğretmenlerinin görüşlerine göre; eğitim öğretim, sınıf içi iletişim, sınıf yönetimi, değerlendirme ve fiziksel durumla ilgili uygulamaların benimsenme düzeyini ortaya çıkarmaktır. Araştırmaya, 2006–2007 eğitim öğretim yılında, 14 il merkezindeki 70 ilköğretim okulunda Fen ve Teknoloji dersine giren 429 öğretmen katılmıştır. Araştırmada veriler, Likert tipi ankete öğretmenlerin verdiği yanıtlar kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, frekans, yüzde ve aritmetik ortalama kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre öğretmenlerin; eğitim öğretim etkinliklerini, sınıf içi iletişim ve sınıf yönetimi etkinliklerini, değerlendirme etkinliklerini ve fiziksel ortamın kullanımı ile ilgili etkinlikleri yüksek bir oranda benimsedikleri tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

As a result of national educational reform efforts since 2003, Turkey reorganized its educational system and updated the curriculum in all disciplines in guidance of the constructivist learning theory. The purpose of this study is to investigate the views of science and techonology teachers in terms of their acceptance of the constructivist activities including; teaching and learning applications, classroom communication, classroom management, student assessment, and use of classroom enviroment. 429 Science and Techonolgy teachers from 70 elementary schools in 14 different provinces participated in the study during 2006-2007 academic year. Data for the study is collected by using a Likert type questionnaire based upon teacher responses. In the analysis of data, frequency tables, percentage values, and arithmetical mean calculations were used and reported. The results of the study showed that most of the science and technology teachers' accepted the following constructivist learning activities; teaching and learning applications, classroom communication, classroom management, student assessment, and use of classroom enviroment.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :