Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kastamonu Eğitim Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 20 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fen eğitiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarısı ile fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarına etkisi

Yazar kurumları :
Osmangazi İlköğretim Okulu1, Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü2, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü3
Görüntülenme :
441
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, fen eğitiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının etkililiğini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda ilköğretim 6. sınıf Fen ve Teknoloji dersinde "Madde ve Isı" ünitesinin öğretiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin akademik başarısı ile Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutumuna etkisinin olup olmadığı incelenmiştir. Bu araştırmada ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Deney grubunda probleme dayalı öğrenme yaklaşımı, kontrol grubunda ise geleneksel öğrenme yöntemi kullanılarak Fen ve Teknoloji Öğretim Programı çerçevesinde uygulamalar yapılmıştır. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu deneysel desen modeline göre Madde ve Isı Ünitesi Akademik Başarı Testi ile Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutum Ölçeği uygulamanın başlangıcında ve bitiminde olmak üzere iki kez uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre "Madde ve Isı" ünitesinin probleme dayalı öğrenme yaklaşımı ile öğretimi, öğrencilerin akademik başarıları ile Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilemiştir. Bu bulgulara dayanarak probleme dayalı öğrenme yaklaşımının uygulamalarına yönelik ve ileride yapılabilecek bilimsel araştırmalara dair öneriler sunulmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of this research is to determine the effectiveness of problem-based learning approaches in science education. Towards this aim, the effect of problem-based learning approach on 6th grade students' academic achievement about "Matter and Heat" unit in science and technology course, and attitudes toward science and technology course were investigated. In this research pretest-posttest control group experimental design was used. The experimental group was taught by problem based learning approach while the control group was taught by traditional instruction, according to the science and technology curriculum. In the study according to the pretest-posttest control group experimental design model; Matter and Heat Unit Academic Achievement Test, and Attitudes Towards Science and Technology Course Scale were administered before and after the instructional interventions. According to the results of this study, the instruction of "matter and heat" unit with problem based learning approach was positively affected students' academic achievement, and attitudes towards science and technology course. Regarding the results of the study, suggestions were made for future scientific researches and implementations of the problem based learning approach.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :