Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kastamonu Eğitim Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 20 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ebeveynlerin evlilik uyumu ve algıladıkları sosyal destek ile altı yaş çocuklarının problem davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
378
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma okul öncesi dönem çocukların problem davranışları ile ebeveynlerin evlilik uyumları ve sosyal destek sistemleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ilinde resmi ilköğretim okullarına bağlı anasınıfına devam eden 89 altı yaş çocuğu ve 89 ebeveyn olmak üzere toplam N=178 kişi oluşturmaktadır. Araştırmada "Anaokulu ve Anasınıfı Davranış Ölçeği" (Preschool and Kindergarden Behaviour Scales (PKBS–2) 'nin "Problem Davranış Ölçeği" kısmı, "Evlilik Uyum Ölçeği" ve"Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği" olmak üzere 3 farklı veri toplama aracı ve ailelere ilişkin bilgileri edinme amacıyla "Kişisel Bilgi Formu " kullanılmıştır. Araştırma betimsel bir araştırmadır. Araştırma sonucunda, çocukların problem davranışlarıyla ebeveynlerin sosyal destek sistemleri arasında negatif yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (p<0.05). Çocukların dışa yönelim problem davranışlarıyla ebeveynlerin evlilik uyumları arasında da negatif yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır ( p<0.05 ). Çocukların problem davranışları ebeveynlerin evlenme biçimi, aile biçimi ve evlilik süresine göre değişiklik göstermemektedir (p>0.05).

Özet İngilizce :

This study was carried out in order to determine the effects of parents' marital adjustments and social support systems on preschoolers' problem behaviors. The universe of interest for this study included preschoolers, aged six, enrolled in public schools and their families in Ankara. The sample of this study consisted of 89 preschoolers, aged six, and 89 parents randomly selected from these districts, in total N=178 people. "Problem Behavior Scale section of Preschool and Kindergarten Behavior Scales (PKBS–2)", "Marital Adjustment Scale", and "Multidimensional Scale of Perceived Social Support" were used as data collection tools and "Personal Information Form" was used to collect demographic data. The present study is a descriptive study. According to the statistical analyses, it was determined that there was a statistically significant negative correlation between preschoolers' problem behaviors and parents' social support systems (p<0.05). Similarly, there was a statistically significant negative correlation between preschoolers' externalizing problem behaviors and parents' marital adjustments (p<0.05). Problem behaviors of children doesn't differantiate according to the variables like; form of marriage, type of marriage, the duration of marriage (p>0.05).

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :