Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kastamonu Eğitim Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 20 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

1890 ve 1895 yılları arasında gaziantep’in medrese, yemek, su ve çeşme vakıfları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
433
DOI :
Özet Türkçe :

Gaziantep şer'iyye sicilleri içerisinde yer alan vakıf kayıtlarının incelenmesi sonrasında oluşturulan bu çalışma, 1890 ve 1895 yılları arasındaki Gaziantep'in medrese vakıfları ile yemek, su ve çeşme vakıflarının işleyiş ve gelişmeleri hakkında bilgiler sunmaktadır. Kuruldukları bölgelerde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleşmesi ve devamlılığını sağlayan medrese vakıflarının her dönem toplumda birlik ve dayanışmayı gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Bu çalışmada, özellikle şer'iyye sicillerine göre, medrese vakıflarıyla birlikte fakirlere yemek ve aşure dağıtılması gibi bazı etkinlikler ve halk tarafından yararlanılsın diye yapılan su ve çeşme vakıfları gibi sosyal içerikli vakıflarla ilgili belgeler değerlendirilecek ve sonrasında bu alanlarda kurulmuş eski ve yeni vakıfların işleyişiyle bağlantılı çeşitli veriler sunulmaya çalışılacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study is constituted after examining of the records of waqf taking place within the judicial (şer'iyye) registers of Gaziantep, presents information about operations and progresses of the social thematic waqfs of Gaziantep between the years 1890 and 1895. As known, the waqfs (donation) for madrasahs providing the continuity and the actualization of education and training activities guaranteed unity and solidarity in the regions they were founded in every period. In this study, according to judicial registers, the documents related to the social thematic waqfs such as the waqfs for water and fountain made to have been benefited by people and the some activities such as distributing ashura and giving food for paupers will be evaluated and then it will be worked to present that the various dates connected to the operation of new and old waqfs founded in these areas.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :