Cilt: 4 Sayı : 1
VAN EKOLOJİK ŞARTLARINDA BAZI ŞEKER PANCARI (Beta vulgaris L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON YIELD AND QUALITY OF SOME SUGAR BEET (Beta vulgaris L.) VARIETIES IN VAN ECOLOGICAL CONDITIONS
Erol GÜNEL,Ali İLBAŞ

1.4K 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Erol GÜNEL,Ali İLBAŞ