Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karaelmas Journal of Educational Sciences

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin gazlar konusundaki kavram yanılgılarına tahmin et-gözle-açıkla tekniğinin etkisi / the effect of predict-observe-explain (poe) technique on the misconceptions of prospective elementary teachers about the gases

Yazar kurumları :
Bülent Ecevit Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi1, Zonguldak-Ereğli Kız Teknik ve Meslek Lisesi2
Görüntülenme :
604
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada, sınıf öğretmenliği lisans programında yer alan genel kimya ders programında bulunan “Gazlar” konusunda öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgıları tespit edilmiş ve Tahmin Et-Gözle-Açıkla (TGA) tekniğinin öğrencilerin sahip olduğu bu kavram yanılgılarının giderilmesine ve Kimya dersine karşı tutumlarına etkisi incelenmiştir. Araştırmanın verileri “Gazlar Kavram Testi”, “Kimya Dersi Tutum Ölçeği” ve TGA etkinlikleri ile elde edilmiştir. Çalışma 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde, Bülent Ecevit Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören 60 birinci sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, deney ve kontrol grubundaki öğrencilere uygulama öncesi ve sonrasında ön-test ve son- test seklinde uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler istatistik programları ile analiz edilmiştir. Veri analizi sonucunda öğrencilerin gazlar konusuna ilişkin çok sayıda kavram yanılgısına sahip oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca Tahmin Et-Gözle-Açıkla (TGA) tekniğinin öğrencilerin kavramları daha iyi öğrenmesine yardımcı olduğu ve öğrenci başarısı üzerinde geleneksel yönteme göre daha olumlu etkilediği saptanmıştır. Bunun yanında deney ve kontrol grubu öğrencilerinin derse yönelik tutumları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

In this research, misconceptions in the subject “Gases” which is seen on an elementary teaching program in general chemistry curriculum are determined, and the effect of Predict-Observe-Explain (POE) technique on removing the misconceptions of students and their attitude to the Science and Technology is investigated. “Gases Concept Test”, “Chemistry Attitude Scale” and activities obtained by (POE) were used for the data collection. The study was conducted with 60 freshman students studying at the Bulent Ecevit University’s Faculty of Education in the spring semester of the 2011-2012 academic years. The data were collected from the experiment and the control group before and after the study. The data obtained from the research were analyzed by statistical programs. Data analysis revealed that students have many misconceptions about gases. Also it is found that Predict-Observe-Explain (POE) method is more effective than the traditional teaching methods for the achievement of students and contributed to learn concepts better. Besides, attitudes of students towards the course were higher in the experimental group than the control group.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :