Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karaelmas Journal of Educational Sciences

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmeni adaylarının bilimsel süreç becerileri ve fen öğretimine yönelik tutumlarının incelenmesi / an investigation of pre-service primary teachers' science process skills and attitude toward science education

Yazar kurumları :
Bülent Ecevit Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi1, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
399
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı Sınıf Öğretmenliği adaylarının bilimsel süreç becerileri ve fen öğretimine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın evrenini 2008-2009 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Gazi Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesi’nin Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği lisans programı 1. ve 4. sınıflarında öğrenim gören 2136 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 1124 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak, fen öğretimine yönelik tutum ölçeği ve bilimsel süreç becerisi ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; 1. ve 4. sınıfta öğrenim görüyor olma durumlarına göre fen öğretimine yönelik tutum ve bilimsel süreç becerisi puanlarına göre 4. sınıflar lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunurken, cinsiyete göre bilimsel süreç becerileri puanında kadın öğretmen adaylarının lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunurken, fen öğretimine yönelik tutumda ise erkek öğretmen adaylarının lehine anlamlı farklılık bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to examine the science process skills and attitude toward science education of pre-service Primary School teachers in terms of various variables. The study was made in the spring term of 2008-2009 academic year with 2136 pre-service teachers from 1st and 4th grade students from Education Faculties of Gazi University, Kırıkkale University, Ahi Evran University, Zonguldak Karaelmas University and Kafkas University. The sample of the study consists of 1124 pre-service Primary teachers. During the study, scale of attitude toward science education, scale of science process skills were used as data collection tools. According to the data acquired; Significant statistical differences were found on behalf of 4th grades according to their attitudes, science process skills as for the state of education in 1st and 4th grades. According to gender science process skills scores statistical meaningful differences were found in favor of female pre-service teachers whereas significant differences were found in favor of male pre-service teachers in the attitude toward science education.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :