Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karaelmas Journal of Educational Sciences

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Lise öğrencilerinin ingilizce dersi motivasyon düzeylerinin ve motivasyon tiplerinin belirlenmesi / determining the motivation levels and motivation types of high school students in english classes

Yazar kurumları :
Bartın Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü1
Görüntülenme :
351
DOI :
Özet Türkçe :

Başarılı bir kariyer için önemli bir faktör olan İngilizce öğrenimindeki başarısızlık günümüz eğitim sisteminin önemli sorunlarından birisidir. İngilizce öğrenimini etkileyen en önemli faktörlerin başında da İngilizce öğrenmeye yönelik motivasyon gelmektedir. Bu nedenle bu araştırmada, Bartın ilinde öğrenim gören lise öğrencilerinin İngilizce derslerindeki motivasyon düzeyleri ve motivasyon tipleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak Tarama Modeli kullanılmıştır. Bu kapsamda Bartın ilindeki 18 resmi lise kurumuna devam eden öğrencilerden 323 öğrenciye (159 kız, 164 erkek) anket uygulanmıştır. Çalışmanın bulgularına göre öğrencilerin motivasyon düzeylerinin yeterli olduğu, kız öğrencilerin İngilizce öğrenme motivasyonunun erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu ve motivasyonun okul türlerine göre kısmen farklılık gösterdiği görülmüştür. Çalışmanın diğer bir bulgusu ise araçsal motivasyonun, bütünleşmeci motivasyona oranla daha çok tercih edildiğidir.

Özet İngilizce :

Failure in the teaching of English, which is an important factor for a successful career, is one of the main problems of the current education system in Turkey. One of the major factors affecting the learning of English is motivation towards learning English. Therefore, motivation levels and motivation types of high school students in English classes in Bartın were determined in this study. Survey Design was used in the study to collect data. A questionnaire was applied to 323 high school students (159 female, 164 male) in 18 state high schools in Bartın. According to the results of the study, it was concluded that the motivation levels of students were adequate, female students had a higher level of motivation compared to male ones and motivation partly differed in accordance with the school type. Another finding of the study was that instrumental motivation was favoured more than integrative motivation by students.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :