Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yurttaşlık bilgisi” kitaplarında yurttaşlığın oluşumu, dönüşümü ve 27 mayıs’ın bu dönüşüme etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
426
DOI :
Özet Türkçe :

Yurttaşlık algısının nesilden nesile aktarılmasında önemli bir yeri olan eğitim, yalnızca zorunluluk içermesiyle değil, kullandığı araç-gereçler vasıtasıyla da bu algının yerleşmesinde oldukça etkilidir. Çalışmanın konusunu oluşturacak olan ders kitapları ise, bu algının yerleşmesinde ve içselleştirilmesinde kullanılan temel araçlar niteliğindedir. Bu bağlamda, bu çalışmada “Yurttaşlık Bilgisi” kitapları incelenecek ve “yurttaş”ın nasıl oluşturulduğu ortaya konulmaya çalışılacaktır. Son değerlendirmede ise, süreç içerisinde yurttaşlık algısında farklılık olup olmadığı ve 1960 darbesinin bu algıya etkisi sorgulanacak ve böylece çalışmanın asıl sorunsalı, hermeneutik bir yöntem kullanılarak ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Education which has an importance about transfer of the perception of citizenship from one generation to generation is rather effective by tools and devices to form of this perception, not only its‟ obligation. The textbooks that compose this study are main tools to maintain this perception. In this context, in this study, “Civics” books are studied and also expressed how a citizen is formed. In final assessment, if there are differences about the citizenship perception during this period and effects of 1960 coup to this perception is queried. Thus, main problematic of this study is displayed by using a hermeneutic method.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :