Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin avrupa birliği bakış açılarına yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Bilgi Belge Yönetimi1, Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği2
Görüntülenme :
405
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada; üniversite eğitimi alan gençlerin Türkiye‟nin Avrupa Birliği‟ne üyelik sürecine bakış açıları ve öğrencilerin Avrupa Birliği üyeliğinden ekonomik, kültürel ve ulusal anlamda beklentileri belirlenmeye çalışılmaktadır. Araştırma evreni olarak Kırklareli Üniversitesi‟ne bağlı yedi meslek yüksekokulunun öğrencileri belirlenmiştir. Araştırma evreninin belirlenmesinde; meslek yüksekokullarında temel bilim alanlarına giren tüm programlarda eğitimin yürütülmesi etkili olmuştur. Araştırma evrenini oluşturan öğrenci sayısı 7500 kişidir. Örneklem belirlemede esası ise devam zorunluluğu bulunan öğrenciler oluşturmuştur. Bu öğrencilerin sayısı 6500 civarındadır. Veri toplama sürecinde bu öğrencilerin 3400 tanesine ulaşılmıştır. Veriler SPSS 13.0 istatistik programı vasıtasıyla analize tabi tutulmuştur.

Özet İngilizce :

This study aims to determine the perspectives and expectations in terms economical, cultural and national sense of undergraduate students in Turkey toward European Union membership. The research area consists of students from seven vocational colleges of Kırklareli University. The factor that affects the research area is the ongoing education in all programmes including the fundemental science areas in vocational colleges. The number of the students that constitutes the research area is 7500. In determening the sample what constitutes the main point is the students whose attendance is compulsary. The number of these students is 6500. 3400 students have been contacted in collecting data process. The datas have been analyzed via SPSS 13.0 statistic programme.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :