Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

şarap yasağının xvi. yüzyıl divanlarındaki izleri ve kanunî sultan süleyman dönemi şarap yasağı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü1
Görüntülenme :
541
DOI :
Özet Türkçe :

İnsanlığın ilk dönemlerinden beri kullanılan içkilerden biri olup her zaman sosyal ve dinî hayatın içinde yer alan şarap, ilahî ve batıl dinlerde sıkça zikredilmiştir. İslamiyet ilk zamanlarda şarap içme konusunda bir yaptırım uygulamazken sonraları gerek ayetler gerekse hadislerle şarap içmeyi kesin bir dille yasaklamıştır. İarap içme yasağına uymayanlara "hadd-i şürb" ya da "hadd-i hamr" adı verilen cezalar uygulanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu, İslam hukuk sistemini kullandığı için "şarap içme" konusunda da bahsedilen yaptırımları uygulamıştır. Bazı durumlarda bu yaptırımlar padişahlar tarafından yetersiz bulunup şarap toptan yasaklanmıştır. Bu yasakların en meşhurları Kanunî Sultan Süleyman ve IV. Murat‟a aittir. Bu çalışma; İslam dininin şarap hakkındaki yaklaşımlarını kısaca izah etmeyi, İslam hukukuna göre şarap içme yasağını ve bu şuça verilen cezaları açıklayarak divanlardan örnekler vermeyi, nihayetinde Kanunî Sultan Süleyman döneminde uygulanan şarap yasağını ve bu yasağın dönemin divanlarına yansımalarını göstermeyi amaçlamaktadır.

Özet İngilizce :

Wine is the one of the drink that has been used since early days of humanity. Because of this wine is in the social and religious life. Wine is mention frequently in divine and null religions.Christianity, Judaism and the other religions doesn‟t apply sanctions to believers and this religions let the believers with their consience. At the first time of the Ġslamic religion for drinking wine wasn‟t apply sanctions to believers but after a while verses of the Koran and hadiths sharply forbidden drinking wine. The person who didn‟t adhere to rule of drinking wine was punished with called "hadd-i Ģürb" or "hadd-i hamr". Ottoman Empire was governed by Islamic rules thats way empire had to administer the rule of "prohibition drinking wine". Sometimes this rules wasn‟t enough for the sultan. In this case wine was totally forbidden with the order of sultan. The well known prohibition of wine were belong to Magneficent Süleyman and the IV. Murat. In this study firstly we try to expound Islamic approach about wine and the punishment of drinking wine according to Islamic law with giving examples from divans. At the end of the study we try to enlighten Magneficent Süleyman‟s prohibition of wine with the example from that age‟s divan.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :