Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mesleğe ilişkin şiddet üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlikileri Bölümü1, Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma
Görüntülenme :
302
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışma hayatında karşılaşılan en önemli sorunlardan biri de saldırgan davranışlardır. Çalışma İstanbul‟da farklı meslek gruplarından 270 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılanların %87,4‟ü erkek ve %18,2‟si kadındır. Katılımcıların ortalama yaşı, 37,6±9,50 ve ortalama çalışma yılı 10,2±7,85‟dir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, en yaygın olan şiddet türlerinin, sözlü şiddet (%75,2) ve fiziksel şiddet (%35,7) olduğu görülmektedir. Ayrıca katılımcıların %33‟ü yağmaya/soyguna ve %17,1‟i cinsel taciz olaylarına maruz kaldıklarını ifade etmişlerdir. Herhangi bir şiddet türüne maruz kalanların oranı ise %84,1‟dir. Diğer taraftan, şiddete maruz kalan çalışanların iş tatmini düzeylerinin daha düşük olduğu, stres, depresyon ve anksiyete düzeylerinin ise daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

One of the most important problems encountered in working life is aggressive behavior. A heterogeneous sample of 270 employees from a variety of professions in Istanbul was used. 87.4% of the participants were male and 18.2% female. Participants' mean age was 37.6 ± 9.50 and 10.2 ± 7.85 years average work. According to the results obtained from the study, the most common types of violence which observed are verbal violence (75.2%) and physical violence (35.7%). In addition, 33% of the respondents stated that they had been subjected to robbery/plundering and 17% to sexual harassment incidents. Rate of those exposed to any type of violence is 84.1%. On the other hand, we found that the job satisfaction levels of those exposed to violence are low and stress, depression and anxiety levels are higher.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :