Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kurumsal değişimde toplumsal hareketlerin rolü: toplumsal-politik bağlam çerçevesinde bir analiz

Yazar kurumları :
KTÜ1
Görüntülenme :
485
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmada yeni kurumsal teori ile toplumsal hareket teorilerini birlikte ele alarak kurumsal değişimi açıklamaya çalışan mevcut çalışmalara odaklanılarak, Bu çalışmalarda yeterince değinilmeyen veya göz ardı  edilen bazı hususlar ele alınmıştır. Bu hususlar, bir aktör olarak devletin ve kurumsal olmayan kanalları kullanan toplumsal hareketlerin kurumsal değişim sürecindeki rollerine ve farklı bir ulusal bağlamdaki politik fırsat yapılarındaki farklılıkların hareket ve hareketin başarısı üzerindeki etkilerine ilişkindir. Çalışmada, politik-toplumsal bağlam çerçevesinde farklı ülkelerdeki yapısal koşullar ile bu koşulların hareketlerin kullandığı kanallar ve baĢarıları üzerindeki etkilerinin, kurumsal değişim çalışmalarında ele alınması gerektiği ileri sürülmüştür

Özet İngilizce :

Using existing research, this study emphasises on some issues that were ignored or not addressed enough the literature on institutional change which is integrating the new institutional theory and social movement theory. These issues are related to the roles of state as an actor and social movements, using noninstitutional channels in the process of institutional change, and the impacts of differences in the structure of political opportunity in a different context. It is claimed that structural conditions in different countries and these conditions‟ impact on the channels, the movements use, and their success should be addressed in the institutional change studies

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :