Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kafkasya bölgesġnde uluslararası aktörlerin değişmeyen mücadele alanı: gürcistan

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi1
Görüntülenme :
416
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmanın asıl amacı, jeoekonomik bakış çerçevesinde Güney Kafkasya bölgesinde yer alan Gürcistan‟ın stratejik önemine vurgu yapmak ve Gürcistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri tetkik etmektir. Gürcistan, stratejik önemi nedeniyle tarihsel süreç içinde uzun süreli çatışmalara maruz kalmıştır. Gürcistan, Sovyetler Birliği‟nin dağılmasından sonra petrol ve doğal gaz kaynaklarının Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinden Batı piyasalarına aktarılma bağlamında transit bir ülke haline gelmiştir. Batılı uluslararası aktörler tarafından desteklenen bu de facto durum, Gürcistan‟ı bir mücadele alanı haline dönüştürmüştür. Çalışmada belirtilen amaçlar çerçevesinde Gürcistan‟ın karşılaşmış olduğu problemler tartışılmış ve Türkiye

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The main purpose of the study is to emphasize the strategic importance of Georgia situated in South Caucasus Region and examine the relations between Georgia and Turkey with respect to the geoeconomic glance. Because of its strategic importance, Georgia has been subjected to many long term conflicts in historical process. After the disintegration of Soviet Union, Georgia has become a transit country with respect to carrying oil and natural gas resources from the Caucasus and Central Asian Countries to the international markets. This de facto situation, supported by western international actors, transforms Georgia as a challenging area. In this study, the encountered problems of Georgia have been discussed and its relations with Turkey have been reviewed in the framework of the mentioned objectives.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :