Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Güvenlik kavramı etrafındaki tartışmalar ve uluslararası güvenliğin dönüşümü

Yazarlar :
Yazar kurumları :
GümüĢhane Üniversitesi1
Görüntülenme :
1078
DOI :
Özet Türkçe :

Güvenlik, uluslararası ilişkiler disiplininin en temel kavramlarından biridir. Bu nedenle disiplinin kuruluşundan itibaren söz konusu alanda birçok çalışma yapılmıştır. Bununla birlikte güvenlik kavramının ne olduğuna ilişkin üzerinde uzlaşı sağlanan bir tanım yapılabilmiş değildir ve bu konudaki tartışmalar halen devam etmektedir. Buna ilave olarak dinamik bir alan olan uluslararası iliĢkilerde kavramlar zamana ve şartlara göre değişime uğramakta ve/veya dönüşüm yaşamaktadırlar. Bu durum güvenlik kavramı için de farklı değildir ve o da disiplinin kuruluşundan bugüne kadar geçen sürede sistemin yapısındaki değişikliklere paralel olarak dönüşüme uğramıştır. Bu çalışmada ilk olarak güvenlik kavramının ne olduğu, hangi analiz düzeyinde ele alınacağı ve başlıca teorilerin bu konudaki yaklaşımları anlatılmaktadır. İkinci kısımda ise Soğuk Savaş dönemi ve sonrası dikkate alınarak sistemdeki değişimin güvenlik kavramını nasıl dönüştürdüğü açıklanmaktadır.

Özet İngilizce :

Security is one of the main concepts of the international relations discipline. Thus, many studies have been carried out as of the establishment of this field. However, no agreed definition has been made on what the concept security means and so the debates on the issue still continues. In addition/on the other hand, the concepts in international relations which is a dynamic field undergo change and/or transformation in accordance with time and conditions. This situation is no different to the concept of security, and it has also been transformed in parallel with changes in the structure of the system in the period from the establishment of the discipline until now. In this study, what the concept of security is, in which level of analysis it will be handled and the approaches of basic disciplines on the issue is told first. In the second part, how the change in the system has transformed the concept of security is explained considering the Cold War Era and thereafter

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :