Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Geleneksel mecra ve internet ortamı arasındaki reklam içeriklerine yönelik algı farklılıkları üzerine bir araştırma: istanbul ili örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı1, 2
Görüntülenme :
417
DOI :
Özet Türkçe :

Tüketicilerin düşünce tarzlarını belirleyen ve mesajların iletilmesini sağlayan iletişim sürecindeki en önemli unsurlardan bir tanesi iletişim araçlarıdır. Yapılan son araştırmalar, medyanın tüketiciler üzerindeki etkisinin reklam mesajlarındandaha fazla olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Ġletişim teknolojilerinin hızlı gelişme gösterdiği dönemde internet ile televizyon, gazete, dergi ve radyo gibi geleneksel iletişim araçlarının özellikle pazarlama iletişimi alanında nasıl bir konum alacağı tartışılmaktadır. Bu çalışma; internet ve geleneksel mecra arasındaki tüketicilerin reklam içeriklerine yönelik algı farklılıklarını ortaya koymaktadır. Bu araştırma ile tüketicilerin geleneksel mecra ve internet ortamına göre reklam içeriklerine yönelik bakış açılarının değişip değişmediği incelenmektedir. Araştırmanın örnek kütlesi, kolayda örnekleme yöntemiyle belirlenmiş ve veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda, geleneksel mecralardan televizyonun reklam mesajları için daha elverişli olduğunu, internetin ise yoğun karar verme süreci içeren ürünlerle ilgili reklamlar için daha fazla kullanıldığını gösteren veriler elde edilmiştir

Özet İngilizce :

Media are, in the communication process, one of the most important elements which enable messages to be delivered and determine the consumers‟ mind. With the recent studies, it has been stated that media have had more influence on consumers than messages. On the era communication technologies develop rapidly, it has been argued how internet and traditional media such as television, newspaper, magazine and radio will be positioned in particular marketing communication area. This study reflects the perception differences of consumers between internet and traditional media through advertising contents. The study particularly focuses on whether consumers‟ perception changes or not through advertising contents by Internet and traditional media. The sample of the survey is determined available sampling method. Data have been collected via a questionnaire. As a result, data have been found that is showing television from traditional media is more favorable for advertising messages; internet is used for advertisements about products that involve intensive decision-making process.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :