Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yabancı dilde marka ve mağaza adları ve tüketici satınalma davranışına etkilerine yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
559
DOI :
Özet Türkçe :

Ülkemizde giderek yaygınlaşmaya başlayan yabancı marka ve mağaza isimlerinin tüketici davranışlarına yansımasını Şanlıurfa il'i ölçeğinde ele alan bu çalışmada, özellikle genç tüketicilerin yabancı marka ve mağaza isimlerine karşı tutumunu ve satın alma davranışlarını belirlemek amacıyla bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Çalışma Şanlıurfa İlindeki genç üniversite öğrencilerini kapsamakta olup, uygulanan anket sonucu ise elde edilen veriler SPSS 11.05 ile analiz edilmiş ve bulgular tablolar yardımıyla yorumlanmıştır. Çalışmada tüketicilerin markaya verdikleri önem, marka ve mağaza isminin yabancı olup olmamasına verdikleri önem, yabancı ve yerli marka ya da mağaza isminin satın alma kararlarındaki etkisi belirlenmeye çalışılmış, markanın yerli veya yabacı olmasının fiyat ve kalite açısından bir anlam ifade edip etmediği üzerinde durulmuştur. Çalışmadan elde edilen bulgulara bakıldığında, tüketiciler için marka kavramının büyük önem taşıdığı, yabancı dilde marka ve mağazaların küçümsenmeyecek oranda tercih edildiği, müşteri memnuniyetine daha çok önem verildiği görüşünün hâkim olduğu ve ürün garantisi açısından da yabancı marka ve mağazaların daha çok güven verdiğine inanıldığı; tüketicilerin yabancı dilde marka ve mağazaları ilgi çekici buldukları saptanmıştır.

Özet İngilizce :

In this study it is tried to determine especially young consumers' buying behaviours and attitudes related with the foreign brand and store names which are more and more becoming widespread in our country . That's why a questionnaire carried out in Şanlıurfa city with 134 participants and its findings and commments are being included in the study. The obtained data analyzed by SPSS 11.05 and findings were showed by means of tables. It's tried to determining the brand importance, importance of foreign brand and store names for consumers and the effect of it on consumers buying behaviours and consumer perceptions about whether local or foreing brand quality and prices. According to the some findings of the study; consumers give a great importance to the concept of brand; brands and stores in a foreign language is highly preferred; they believe that given more importance on customer satisfaction and product guarantee in terms of vision is dominated by foreign brands and stores were believed gave more confidence; and it can be said that consumers find more attractive this brands and stores which are in a foreing language.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :